Rekreasyon Olgusuna Genel Yaklaşım

Boş zaman kavramı:

Rekreasyon tanımı:

Rekreatif Etkinliklere Katılmayı Etkileyen Faktörler:

Bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere katılmış olduğu rekreatif etkinliklerin fiziksel ve zihinsel olarak insan ihtiyacına nasıl hizmet ettiğini anlamak Maslow’un ortaya çıkardığı ihtiyaçlar teorisi üzerinden hareket ederek açıklamak gerekmektedir.

Maslow, yeme, içme, uyuma gibi fizyolojik gereksinimlerin göreceli olarak iyi şekilde tatmin edilmesinin ardından kendini koruma, kaygıdan ve karmaşadan kaçınma gibi güvelik ihtiyaçlarının ortaya çıkacağını belirtmiştir. Güvenlik ihtiyacının ardından toplumsal sınıf içerisinde yer alma, arkadaşlık ve sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Sonrasında ise, bireyde toplum tarafından tanınma, prestij sahibi olma gibi saygı duyulma ihtiyacı doğmaktadır. Bu gereksinimler sonrasında ihtiyaçlar hiyerarşisinin son basamadığında kendini gerçekleştirme yer almaktadır.Her bireyin kendine ait yetenekleri ve karakteri vardır. Birey bu kendine ait özelliklerini geliştirme ve kanıtlama ihtiyacı hissetmektedir. Fakat, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için, diğer alt basamaklardaki ihtiyaçların yeterince karşılanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde bireyin kendini gerçekleştirmesi çok mümkün değildir.

Maslow’un ortaya koymuş olduğu bu teorinin üzerinden rekreatif etkinlikleri insani bir ihtiyaç olarak şu şekilde sıralanabilir.

  • Temel ve Fizyolojik İhtiyaçlar: Koşma, bisiklete binme, dışarıda yemek yeme, doğada yürüme ve dinlenme
  • Güvenlik ihtiyacı: Hem kapalı hem de açık alanlarda yapılan (tenis, voleybol, basketbol vb.) sporları yapmak. Çünkü bu etkinlikler içerisinde yapılan faaliyetlerin bir kural ve sınırlılık dahilinde yapılmaktadır.
  • Sosyal İhtiyaçlar: Gönüllü olarak hayır kurumlarında ya da kuruluşlarda çalışmak, bir sivil toplum örgütüne veya derneğe üye olmak.
  • Psikolojik İhtiyaçlar: Sanatla uğraşmak ve sanat eseri vermek veya spor müsabakası sonrası rakibi yenmek.
  • Kendini gerçekleştirme: Özgün bir sanat eseri ortaya çıkarmak. Sahne sanatları(tiyatro, drama müzik vb.) ile uğraşmak.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir